Mät din statistik!

Innan du kör på med höstens digitala betalmarknadsföring, glöm inte att blicka tillbaka & reflektera över din marknadsföring som varit. Vilka inlägg/annonser har gått bäst. Här får du 10 mätetal som är bra att utvärdera och som ofta används! Börja alltid med att ställa dig frågan: Vad är för målet/målen och syftet? Målen hjälper dig

Läs mer